Saki Gachalife

Eh si, i personaggi che shippo, li ho messi accanto. <3 Kyosumi Ryuumonbuchi Kazekoshi Tsuruga

Leggi tutto